ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XIV.106.2019 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Giżycku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Powiat Giżycki

Informacja ogłoszona dnia 2019-12-24 09:07:24 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XIV.106.2019
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 19 grudnia 2019 r.
 
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Giżycku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Powiat Giżycki
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W załączniku do uchwały nr XVI.108.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Giżycki, w Dziale IV Dodatek funkcyjny, dokonuje się następujących zmian:
 
  1. w § 5 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
,,2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego ustala się uwzględniając obszar działania doradcy metodycznego oraz złożoność zadań wynikających z pełnionej funkcji”.
  1. w § 5 lp. 7 lit. a) Tabeli dodatków funkcyjnych,  otrzymuje brzmienie:
,,a) doradca metodyczny – 215zł. – 500zł.”
 
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Giżycku.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Koniuszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-24 09:07:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-24 09:07:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-24 09:07:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
727 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony