ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-07-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:17:28 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o zebraniu dokumentacji i dowodów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk — Korsze wraz z elektryfikacją, odc. B: Giżycko-Korsze" - Nazwa elementu do którego przynależy Kamila Gaińska-Wójcik
15:15:32 Deaktywacja elementu załącznik do informacji BI_RUZ_4210_46_2021_AT_linia_Elk_Korsze_odc_Gizycko_Korsze_wydanie_decyzji - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Kamila Gaińska-Wójcik
15:15:23 Upublicznienie elementu załącznik do informacji BI_RUZ_4210_46_2021_AT_linia_Elk_Korsze_odc_Gizycko_Korsze_wydanie_decyzji - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Kamila Gaińska-Wójcik

Zmiany z dnia: 2021-06-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:36:30 Edycja elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - dot. odcinka B: linii kolejowej 38 (Giżycko-Korsze) - Nazwa elementu do którego przynależy Sławomir Maculewicz
10:35:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Sławomir Maculewicz

Zmiany z dnia: 2021-03-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:07:19 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o wydaniu decyzji - zadanie Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku 2 Wydminy-Giżycko - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Sławomir Maculewicz

Zmiany z dnia: 2021-02-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:53:11 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o wydaniu decyzji - zadanie Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku A1 Ełk – Wydminy - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Sławomir Maculewicz

Zmiany z dnia: 2020-12-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:13:46 Edycja elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o zebraniu dokumentacji i dowodów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk — Korsze" - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Sławomir Maculewicz
10:12:55 Edycja elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o zebraniu dokumentacji i dowodów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk — Korsze" - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Sławomir Maculewicz
10:11:43 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o zebraniu dokumentacji i dowodów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk — Korsze" - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Sławomir Maculewicz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony