ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr II.24.2018 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018

Informacja ogłoszona dnia 2018-12-05 11:16:56 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr II.24.2018
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2018, uchwalonym Uchwałą Nr XXXVII.238.2017 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2018 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2018 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 88.648.959 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 73.095.804 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 15.553.155 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 93.858.164 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 76.490.179 zł,  
   2. wydatki majątkowe w wysokości 17.367.985 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 5.209.205 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.527.688 zł,
   2. wolne środki: 2.681.517 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 7.186.346 zł, w tym:
   1. sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 3.500.000 zł,
   2. wolne środki: 3.686.346 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.977.141 zł z tytułu spłaty kredytów.
 3. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2018 po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Dokonuje się zmiany planu dochodów  i wydatków wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2018, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4  do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr II.24.2018 z dnia 29 listopada 2018 r.
Dochody:
Rozdz.75020 – dotyczy zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.695 zł  uzyskaną przez Starostwo Powiatowe z tytułu różnych opłat (m.in. z tytułu zwrotu wydatków za energię elektryczną, za przechowywanie rzeczy znalezionych, wyegzekwowanych od dłużników kosztów postepowania sądowego i egzekucyjnego).
Rozdz.75801dotyczy zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej  o środki pochodzące z rezerwy MEN w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2018.
Rozdz.85333 – dotyczy  przyznania przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków Funduszu Pracy w kwocie 61.900 zł z przeznaczeniem na finansowanie nagród  specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
 
Wydatki:
Rozdz.75411 – w ramach planu wydatków na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (zadanie z zakresu administracji rządowej)  dokonuje się przesunięć nadwyżki środków przeznaczonych na uposażenia funkcjonariuszy (powstałych z tytułu wakatów) na pozostałe wydatki bieżące (sfinansowanie wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy, zakup niezbędnego wyposażenia, materiałów i usług).
Rozdz.80115, 80148,80152,85410 – dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami planu wydatków przeznaczonego na funkcjonowanie Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w celu sfinansowania świadczeń należnych pracownikowi z tytułu przejścia na emeryturę. Ponadto w rozdz.80115 zwiększa się plan wydatków w § 4240 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem – zgodnie z otrzymanym zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej – na zakup pomocy dydaktycznych do kształcenia przez ZSKŚiA w nowym zawodzie: technik  robót wykończeniowych.
Rozdz.85333 – dotyczy zwiększenia planu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy o łączną kwotę 66.595 zł, z czego 61.900 zł ze środków Funduszu Pracy i 4.695 zł z dochodów własnych Powiatu gromadzonych z opłat za zatrudnienie cudzoziemców.
Rozdz.85504 – w ramach planu wydatków przeznaczonego na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadań zleconych z zakresu wspierania rodziny  dokonuje się przesunięć nadwyżki środków w kwocie 13 zł z wynagrodzeń osobowych na zakup materiałów.   
W zakresie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe dokonuje się zwiększenia o kwotę 30.000 zł planu dochodów i wydatków realizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (rozdz.85421) ze względu na wzrost liczby wychowanków oraz dodatkowe dochody uzyskane z wynajmowane pomieszczenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-05 11:10:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-05 11:16:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-05 11:16:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
989 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony