ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XL.255.2018 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018

Informacja ogłoszona dnia 2018-04-04 12:45:07 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XL.255.2018
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2018, uchwalonym Uchwałą Nr XXXVII.238.2017 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2018 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2018 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 87.351.038 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 71.297.381 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 16.053.657 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 92.373.897 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 74.494.338 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 17.879.559 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 5.022.859 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.527.688 zł,
   2. wolne środki: 2.495.171 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 7.000.000 zł, w tym:
   1. sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 3.500.000 zł,
   2. wolne środki: 3.500.000 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.977.141 zł z tytułu spłaty kredytów.
 3. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2018 po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XL.255.2018 z dnia 29 marca 2018 r.
 
Dochody i wydatki:
Rozdz.80130 – dokonuje się zwiększenia planu dochodów uzyskanych przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych z tytułu kary umownej od wykonawcy realizującego projekt pn. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami”   o kwotę 3.000 zł. Środki te przeznacza się na wydatki niekwalifikowane związane z tym projektem tj. zakup tablicy informacyjnej i dodatkowego rejestratora CO2.
Wydatki:
Rozdz.75411 - dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków realizowanych przez Komendę Powiatową PSP w celu sfinansowania zakupu usług zdrowotnych.
Rozdz.80102 i rozdz.85404 -  dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w celu zabezpieczenia środków na opłacenie usług logopedy.
Rozdz.85218 i rozdz.85324 - dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z koniecznością rozliczania kosztów ponoszonych na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Rozdz.92195 - dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków realizowanych przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia w związku z realizacją zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 
Ponadto: dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych poprzez:
 1. zmianę nazwy zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania dr.pow.nr 1831N z dr.gminną w m. Kleszczewo”, które po zmianach otrzymuje brzmienie: „Przebudowa drogi pow. nr 1736N Kruklanki - Pieczonki - Sulimy w miejscowości Sulimy”,   
 2. zwiększenie planu wydatków na zadanie określone w pkt 1) o kwotę 300.000 zł,
 3. zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu na dr.pow. nr 1829N - Kanał Kula” o kwotę 50.000 zł,
 4. zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. „Budowa miejsca postojowego do ważenia i kontroli pojazdów na dr.pow. nr 1734N w m. Kruklanki” o kwotę 350.000 zł, w wyniku czego rezygnuje się z realizacji tego zadania (plan po zmianach=0). 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-04 12:42:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-04 12:45:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-04 12:45:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1012 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony