ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXIX.251.2018 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018

Informacja ogłoszona dnia 2018-02-28 10:34:11 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXIX.251.2018
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 22 lutego 2018 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2018, uchwalonym Uchwałą Nr XXXVII.238.2017 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2018 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2018 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 87.253.979 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 71.200.322 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 16.053.657 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 92.276.838 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 74.397.279 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 17.879.559 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 5.022.859 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.527.688 zł,
   2. wolne środki: 2.495.171 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 7.000.000 zł, w tym:
   1. sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 3.500.000 zł,
   2. wolne środki: 3.500.000 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.977.141 zł z tytułu spłaty kredytów.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki w 2018 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi  po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIX.251.2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
 
Dochody i wydatki:
Rozdz.75818, rozdz.60014 – dokonuje się zwiększenia planu dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Dróg Powiatowych z opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 150.000 zł. Środki te przeznacza się na wydatki remontowe w tej jednostce w ramach współdziałania z gminami.
Rozdz.80115 – zmiana wynika z przesunięcia z 2017 r. na rok 2018 realizacji projektu pn. „Profesjonalne praktyki podstawą kształcenia zawodowego”.
Rozdz.80130 – zmiana wynika z przesunięcia z 2017 r. na rok 2018 realizacji projektu pn. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami”.
Wydatki:
Rozdz.80116 i rozdz.85410 – dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków realizowanych przez Szkołę Policealną w celu sfinansowania wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Ponadto w związku z niedoszacowaniem planu dokonuje się przesunięć środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy:
 1. Budowa windy przy SOSW – zwiększa się o 35.000 zł,
 2. Budowa ogrodzenia posesji SOSW – zmniejsza się o 35.000 zł,
 3. Modernizacja łazienek SOSW – zwiększa się o 4.500 zł
 4. Zakup obieraczki – zmniejsza się o 4.500 zł.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-28 10:27:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-28 10:34:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-28 10:34:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1118 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony