ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXV.224.2017 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.

Informacja ogłoszona dnia 2017-10-30 13:49:07 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXV.224.2017
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 26 października 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 538) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W uchwale Nr XXIX.179.2017 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r. (zm. Uchwała Nr XXX.192.2017, Uchwała Nr XXXIII.204.2017) zmienia się w § 1 tabelę, która po zmianie otrzymuje brzmienie:
 
L.p.
Nazwa zadania
Plan 2017
1.
Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu (art. 11) – stypendia z tytułu stażu oraz szkoleń, zwrot kosztów dojazdów na staże i szkolenia, badania lekarskie: staże, szkolenia, dotacje
34.180,00
2.
Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art.40 ) – zlecenie usługi szkoleniowej
0
3.
Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a)
32.913,51
 
Razem środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
67.093,51
4.
Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej
799.800,00
5.
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
110.169,00
 
6.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 
121.315,00
7.
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
            6.000,00
8.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnych
  482.671,49
 
Razem środki finansowe na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej
 1.519.955,49
 
OGÓŁEM
 1.587.049,00
 
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-10-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Świdzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-10-30 13:47:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-10-30 13:49:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-10-30 13:49:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
797 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony