ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXVI.161.2016 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.

Informacja ogłoszona dnia 2016-12-28 09:11:24 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXVI.161.2016
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 22 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm. ) w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 88, poz. 808 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W uchwale Nr XXV.156.2016  Rady Powiatu w Giżycku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r. w § 1 słowa: „W uchwale Nr XXIII.147.2016  Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 września 2016 r. ” zastępuje się słowami: W uchwale Nr XVIII.118.2016  Rady Powiatu w Giżycku z dnia 31 marca 2016 r. (zm. Uchwała nr XXIII.147.2016)”.
 
§ 2
W uchwale Nr XVIII.118.2016  Rady Powiatu w Giżycku z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r., (zm. Uchwała nr XXIII.147.2016, Uchwała nr XXV.156.2016) zmienia się w § 1 tabelę, która po zmianie otrzymuje brzmienie:  
 
L.p
Nazwa zadania
Plan  2016
1
Finansowanie  wydatków  na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu (art. 11) - stypendia z tytułu stażu oraz szkoleń, zwrot kosztów dojazdów na staże i szkolenia, badania lekarskie: staże, szkolenia, dotacje
50.200,00
2.
Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych  (art.40) – zlecenie usługi szkoleniowej
0,00
3.
Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy (art. 26 d)
0,00
4.
 Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy (art. 26e)
0,00
5.
Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)
41.800,00
 
Razem środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
92.000,00
6.
Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej
 
799.800,00
7.
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych  i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
 
29.313,00
 
8.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 
  
111.535,40
 
9.
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób  niepełnosprawnych
5.506,15
10.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnych
 
468.595,45
 
Razem środki finansowe na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej
 
1.414.750,00
 
 
OGÓŁEM
 
1.506.750,00
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Świdzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-28 09:05:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-28 09:11:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-28 09:11:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1344 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony