ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXIII.151.2016 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2016

Informacja ogłoszona dnia 2016-10-11 14:08:08 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXIII.151.2016
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2016
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2016, uchwalonym Uchwałą Nr XV.105.2015 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2016 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2016 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 74.831.147 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 65.595.962 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 9.235.185 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 80.123.330 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 67.959.854 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 12.163.476 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 5.292.183 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. kredyt w kwocie 2.866.540 zł,
   2. nadwyżka budżetu lat ubiegłych: 1.429.781 zł
   3. wolne środki: 995.862;
  4. przychody budżetu w wysokości 7.991.328 zł, w tym:
   1. kredyty: 5.565.685 zł,
   2. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych: 1.429.781 zł,
   3. wolne środki: 995.862 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 2.699.145 zł z tytułu spłaty kredytów.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XXIII.151.2016 z dnia 29 września 2016 r.
Dochody i wydatki:
Rozdz.80102,80111, 85401 – dotyczy zwiększenia planu dochodów uzyskanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z tytułu refundacji z urzędu pracy wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych oraz młodocianego – w ramach umowy o praktyczną naukę zawodu. Dochody te przeznaczenia się na wydatki w tej jednostce (łącznie 12.903 zł).
Rozdz.85202 – po analizie wykonania planu dochodów zwiększa się plan odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej o 100.000 zł z przeznaczeniem na  wydatki w tej jednostce. Pozwoli to zrekompensować zmniejszenie planu dotacji o kwotę 95.433 zł dokonane decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
Rozdz.85407 – dotyczy zwiększenia planu dochodów uzyskanych przez Międzyszkolną Bazę Sportów Wodnych z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie i przeznaczenia ich na wydatki w tej jednostce.
Rozdz.60014 – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. „Budowa chodnika przy dr.pow.1738N w m. Kruklanki” i – w konsekwencji – planowane dofinansowanie z Nadleśnictwa Borki (zmniejszenie o 7.875 zł).
Wydatki:
Rozdz.75020 – dotyczy wprowadzenia do realizacji nowego zadania pn. „Przyłączenie budynku przy ul. Staszica do sieci c.o.”. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu w rozdz.85204 na sfinansowanie programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” (na to zadanie przyznana została dotacja celowa).
Rozdz.80102, 85404) dokonuje się przesunięć w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego między rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na opłacenie godzin ponadwymiarowych specjalistów terapii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Rozdz.85407 – w związku z niewystarczającymi środkami w § 4210 zwiększenia plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup opału i paliwa w Międzyszkolnej Bazie Sportów Wodnych. Na ten cel przesuwa się nadwyżkę środków z rozdz.80120. 
Rozdz. 85421 - w związku z niedoszacowaniem planu na wynagrodzenia osobowe w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii zwiększa się § 4010 o kwotę 110.000 zł . Na ten cel przesuwa się nadwyżki środków powstałe w rozdz.80130 (80.000 zł) i w rozdz.85410 (30.000 zł.
Ponadto:
W załączniku nr 3: Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r. po zmianach (w zł) dokonuje się zmiany nazwy zadania określonego w poz.15 (było: „Przebudowa zatoki autobusowej przy dr. pow. w m. Zielony Gaj” ma być: „Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1825N w m. Zielony Gaj”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-11 14:07:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-11 14:08:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-11 14:08:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1114 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony