ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXIII.150.2016 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2016 - 2029

Informacja ogłoszona dnia 2016-10-11 14:01:40 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXIII.150.2016
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 29 września 2016 r.
 
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2016 - 2029
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ), w związku z art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XV.104.2015 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2016 - 2029 (zm. uchwała Nr XVIII.119.2016 z dnia 31 marca 2016 r., uchwała Nr XX.125.2016 z dnia 30 maja 2016 r., uchwała Nr XXI.130.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz uchwała Nr XXII.138.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.) w ten sposób, że:
  1. Wieloletnia Prognozy Finansowa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Giżyckiego stanowiący załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji. 
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XXIII.150.2016 z dnia 29 września 2016 r.   
Zmiany uchwały w sprawie WPF spowodowane są aktualizacją załącznika dotyczącego przedsięwzięć w zakresie wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób zagrożonych chorobami zakaźnymi, w szczególności przenoszonymi przez kleszcze, na obszarze WJM oraz podniesienie standardów leczenia chorób zakaźnych poprzez rozbudowę oddziału zakaźnego szpitala powiatowego w Giżycku w celu poprawy warunków leczenia pacjentów z terenu Wielkich Jezior Mazurskich i całego województwa warmińsko-mazurskiego”. Zmiana ta odbywa się w związku z przewidywanym ogłoszeniem przez Marszałka Województwa W-M konkursu w zakresie poddziałania 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych (infrastruktura ochrony zdrowia) oraz bezwzględnym wymogiem posiadania dokumentacji technicznej do wniosku. Planowany termin ogłoszenia konkursu – grudzień 2016. Planowany termin upływu składania wniosków – koniec stycznia 2017. Dlatego konieczne jest ogłoszenie zapytania ofertowego w tej sprawie (do 30 tys. euro). Realizacja projektu planowana jest wstępnie na lata 2017-2020. Wartość projektu ogółem: 6 mln. zł, dofinansowanie ma wynieść 85% (od kwoty 5 mln zł – pozostały 1 mln musiałby zostać sfinansowany ze środków własnych powiatu lub z innych dostępnych źródeł np. funduszu ochrony środowiska czy innych funduszy europejskich). Dokumentacja techniczna będzie kwalifikowanym kosztem inwestycyjnym i zapisy o tym zobowiązaniu muszą znaleźć się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego.
Wprowadza się także zapisy dotyczące pomocy dla Gmin: Giżycko i Ryn na dofinansowanie zadań drogowych, zgodnie z podjętymi na sesji w sierpniu 2016 r. uchwałami w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie w zakresie dofinansowania następujących zadań inwestycyjnych:
  1.  „Przebudowa dr. gm. nr 129016N – ul. Dworskiej i nr 129017N – ul. Lipowej w miejscowości Gajewo” – 88.000 zł dla Gminy Giżycko: 88.000 zł,
  2. „Przebudowa dr. gm. nr 130501N (ulica Hanki Sawickiej) i nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. nr 42/1 w Rynie” - 126.000 zł dla Gminy Ryn.
 
Ponadto aktualizuje się załącznik pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” uwzględniając zmiany uchwały budżetowej Powiatu Giżyckiego na rok 2016, z września  2016 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-11 13:59:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-11 14:01:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-11 14:01:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1178 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony