ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXIII.145.2016 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej w Giżycku

Informacja ogłoszona dnia 2016-10-11 13:30:17 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXIII.145.2016
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 29 września 2016 r.
 
w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej w Giżycku
 
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art.  180 pkt 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2016 r. poz. 575) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
  
§ 1
 1. Z dniem 1 lutego 2017 roku tworzy się powiatową jednostkę organizacyjną placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego.
 2. Jednostka, o której mowa w ust.1 nosi nazwę „Dom dla Dzieci – WOJTEK”.
 3. Placówka będzie prowadzić gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
§ 2
Placówce pod nazwą „Dom dla Dzieci - WOJTEK” nadaje się Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Placówkę wyposaża się w zabudowaną nieruchomość będącą własnością Powiatu Giżyckiego, położoną w Giżycku przy ul. Staszica oraz rzeczowe składniki majątku ruchomego, niezbędne do wykonywania zadań statutowych jednostki, znajdujące się na wyposażeniu nieruchomości przy ul. Staszica. 
 
§ 4
Wykonanie uchwały się powierza Zarządowi Powiatu.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Załącznik
do uchwały Nr XXIII.145.2016
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 września 2016 r. 
                                                
S T A T U T
Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą: „Dom dla Dzieci - WOJTEK”.
 
Postanowienia ogólne
§ 1
 1. Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego pod nazwą: „Dom dla Dzieci - WOJTEK” zwaną dalej „Placówką” jest powiatową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej.
 2. Organem prowadzącym dla Placówki jest Powiat Giżycki.
§ 2
Siedzibą Placówki jest miasto Giżycko.
 
§ 3
Kierownikiem jednostki oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Placówki jest Dyrektor.
 
Przedmiot działania
§ 4
Placówka opiekuńczo-wychowawcza:
 1. zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
 2. realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
 3. umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 4. podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
 5. zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 6. obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
 7. zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
Organizacja
§ 5
Szczegółową organizację Placówki, a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki określa Regulamin organizacyjny.
 
§ 6
Majątek Placówki może być wykorzystywany wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 
Postanowienia końcowe
§ 7
 
Zmian w niniejszym statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego uchwalenia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystyna Celep
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-11 13:29:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-11 13:30:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-11 13:30:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1270 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony