ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja Starosty Giżyckiego z dnia 25 maja 2020 roku

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-05-25 10:46:42 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr - brak tytułu

Informacja Starosty Giżyckiego
z dnia 25 maja 2020 roku
 
Informuję, że w związku z uchyleniem ust. 2 w art. 3 i nowelizacją art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r.f poz. 294, ze zm. Dz.U. z 2020r. poz. 875) zwiększa się zakres nieodpłatnej pomocy prawnej, która od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą - niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.
Aktualnie ww. pomoc jest udzielana w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, a więc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail).
Ponadto informuję, że w obecnym stanie prawnym w warunkach epidemii, beneficjent nieodpłatnej pomocy prawnej nie jest zobowiązany do składania oświadczenia o którym mowa art. 4 ust. 2 ustawy (oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku).
« powrót do poprzedniej strony