ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Nieodpłatna pomoc prawna

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-12-02 12:00:05 przez Katarzyna Maciejczuk

Akapit nr - brak tytułu

SZANOWNI PAŃSTWO

Powiat Giżycki od 1 stycznia 2016 roku rozpoczął realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pod nazwą nieodpłatna pomoc prawna.
 
Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 1467) wprowadza zmiany zasad i formy udzielania pomocy od 1 stycznia 2019 roku.
W 2019 roku w Powiecie Giżyckim działać będą 2 Punkty: pierwszy Punkt nieodpłatnej  pomocy prawnej prowadzony przez powiat, drugi Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową zlokalizowany w 4 miejscach.


Pomoc będzie realizowana w następujących miejscach i godzinach:
 
I Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Giżycku
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
ul. Smętka 5 (wejście od ul. Kościuszki),
11-500 Giżycko


Porad udzielają:
adwokaci i radcy prawni
Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałek 8.00-12.00
Wtorek 8.00-12.00
Środa 11.30-15.30
Czwartek 8.00-12.00
Piątek 8.00-12.00
 
II Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalizacjach
 
      w Miłkach      
w Rynie
w Kruklankach
w Wydminach
Ośrodek Kultury
w Miłkach
ul. Szkolna 1B,
11-513 Miłki
Urząd Miasta
i Gminy w Rynie
ul. Ratuszowa 2,
11-520 Ryn
Urząd Gminy
w Kruklankach
ul. 22 Lipca 10,
11-612 Kruklanki
Urząd Gminy
w Wydminach
ul. Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy
Punkt prowadzi: Stowarzyszenie
„Inicjatywa Na Rzecz Praw
i Ochrony Obywateli”
ul. A. Mickiewicza 14/1
10-509 Olsztyn
Porad udzielają:
radca prawny
mgr prawa
Punkt prowadzi: Stowarzyszenie
„Inicjatywa Na Rzecz Praw
i Ochrony Obywateli”
ul. A. Mickiewicza 14/1
10-509 Olsztyn
Porad udzielają:
radca prawny
mgr prawa
Punkt prowadzi: Stowarzyszenie
„Inicjatywa Na Rzecz Praw
i Ochrony Obywateli”
ul. A. Mickiewicza 14/1
10-509 Olsztyn
Porad udzielają:
radca prawny
 mgr prawa
Punkt prowadzi: Stowarzyszenie
„Inicjatywa Na Rzecz Praw
i Ochrony Obywateli”
ul. A. Mickiewicza 14/1
10-509 Olsztyn
Porad udzielają:
radca prawny
mgr prawa
Dni i godziny otwarcia:
Dni i godziny otwarcia:
Dni i godziny otwarcia:
Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałek 10.00-14.00
Wtorek 9.30-13.30
Piątek 9.30-13.30
Środa 9.00-13.00
Czwartek 8.00-12.00
 
 
 
 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej o w punkcie prowadzonym przez organizacje pozarządową odbywać się będzie w następujący sposób: w każdej lokalizacji tj. w Rynie, w Miłkach, w Kruklankach i Wydminach każdego dnia przez 4 godziny będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna.
 
Kto jest osobą uprawnioną  od 1 stycznia 2019 roku, sposób wykazywania uprawnienia
 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie  ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 
Umawianie terminów wizyt
 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod następującymi numerami:
 • na wizyty w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Giżycku tel. 87 429 10 89
 • na wizyty w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanego w 4 miejscach /każda gmina zapisuje na wizyty odbywające się na jej terenie/ tj.:
  • Ryn tel.  87 429 39 60
  • Wydminy tel. 87 421 00 19
  • Kruklanki tel. 87 421 70 02
  • Miłki tel. 87 421 10 60
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać  się będzie poza kolejnością.

 
Osoba uprawniona może uzyskać następującą pomoc: 
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 roku obejmuje:
 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo- administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami zamieszczonymi w załączniku, na dole strony.
 
grafika - pomoc prawna podstawowe informacje
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony