Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 45877
STATUT POWIATU 11040
RADA POWIATU 212392
eSesja 991
Transmisja na żywo 1539
Materiały archiwalne 0
Protokoły sesji Rady Powiatu 45936
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 3154
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 14401
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 76962
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 72624
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 64320
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 90338
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 62034
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 58705
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 97438
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 102434
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 54667
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 50122
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 67006
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 71906
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 61910
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 66449
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 50203
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 55560
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 76330
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 57010
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 57941
Uchwały Rady Powiatu - rok 2018 39228
Uchwały Rady Powiatu - rok 2019 20047
Uchwały Rady Powiatu - rok 2020 2239
ZARZĄD POWIATU 696448
STAROSTWO POWIATOWE 61892
Telefony w Urzędzie 46122
Struktura organizacyjna 22074
Regulamin Organizacyjny Starostwa 6184
Kierownictwo Urzędu 21551
Kompetencje wydziałów i stanowisk 13682
Wydział Budownictwa 9114
Wydział Finansowy 5687
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 11404
Wydział Komunikacji 10022
Wydział Organizacyjny 7678
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 1986
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 2600
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 13510
Wydział Spraw Obywatelskich 6449
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 6964
Sprawozdania z działalności Rzecznika 5194
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 5885
Biuro Rady Powiatu 3453
Zdobyte certyfikaty 5592
Efektywność energetyczna 4486
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 56696
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 10541
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 7529
Dom Pomocy Społecznej 5532
I Liceum Ogólnokształcące 4038
II Liceum Ogólnokształcące 4966
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 5539
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 9513
Powiatowy Urząd Pracy 5975
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 7796
"Szpital Giżycki" Spółka z o.o. 5566
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 4824
Zakład Aktywności Zawodowej 5263
Zarząd Dróg Powiatowych 15297
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 5380
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 5153
Zespół Szkół Zawodowych 6830
Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej 3466
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 14169
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 5166
Komenda Powiatowa Policji 5475
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 33790
PRAWO MIEJSCOWE 181389
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 39354
Formularze 34181
Wydanie prawa jazdy 3144
Załatw sprawę 442315
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 14533
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 2740
REJESTRY I EWIDENCJE 24162
Stacje Kontroli Pojazdów 7166
Ośrodki Szkolenia Kierowców 13823
Ewidencja umów cywilno-prawnych 8434
Przewozy osób i rozkłady jazdy 1399
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 13782
Mienie Powiatu 5382
Budżet Powiatu 100722
Sprawozdania budżetowe 46096
Raport o stanie Powiatu Gizyckiego 582
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 11208
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 7633
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 2051
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 4789
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 2149
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 41448
INFORMACJE OGÓLNE 8416
OTWARTE KONKURSY OFERT 67511
WNIOSKI ART. 19A 18095
PROGRAM WSPÓŁPRACY 9570
Komisja Konkursowa 9107
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 13041
OCHRONA ŚRODOWISKA 62888
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 3134
Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne 709
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 30041
Rok 2011 3596
Radni 4982
Pozostali pracownicy 10114
Rok 2012 2791
Radni 3019
Pozostali pracownicy 8842
Rok 2013 3041
Radni 1875
Pozostali pracownicy 9528
Rok 2014 2856
Radni - koniec kadencji 2014 1762
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 1493
Radni - początek kadencji 2014 r. 2518
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 1906
Pozostali pracownicy 3108
Pozostali pracownicy - roczne 4309
Radni - ośw. roczne 2747
Rok 2015 2438
Radni 1609
Pozostali pracownicy 9662
Rok 2016 2149
Pozostali pracownicy 5025
Radni 4162
Rok 2017 1911
Pozostali pracownicy 8459
Radni 1494
Rok 2018 1907
Pozostali pracownicy - ośw. roczne 2808
Radni - koniec kadencji 2018 843
Członkowie Zarządu Powiatu - koniec kadencji 2018 816
Członkowie Zarządu Powiatu - początek kadencji 2018-2023 991
Radni - początek kadencji 2018 1018
Radni - oświadczenie roczne 680
Rok 2019 949
Pozostali pracownicy 1885
Rok 2020 171
Pozostali pracownicy 322
KONTROLE 12628
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 25009
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 40628
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 52168
Schemat procedury kontrolnej 1487
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 8127
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 5157
PRZYDATNE LINKI DO STRON 10772

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2474
Statystyka 5735
Strona główna 18803
Instrukcja korzystania z BIP 5600
O Biuletynie 4948
Rejestr zmian 954839
Redakcja Biuletynu 5387
Instrukcja obsługi 3902
Pliki do pobrania 15001
Mapa serwisu 4518
Prawo miejscowe 156921

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 477842
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 890467
Obligacje 8279
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 14644
OGŁOSZENIA 67459
Ważne komunikaty 122046
Wszczęte postępowania administracyjne 76113
Obwieszczenia PGW Wody Polskie 2489
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 300956
ZGŁOSZENIA BUDOWY 48962
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 15602
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 1823
Porady prawne (edukacja prawna) 1624
Nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne 936
Konsultacje społeczne 21383
Petycje 7477
Interpelacje 3370
Rzeczy Znalezione 48816
Ogłoszenia - rok 2011 4458
Ogłoszenia - rok 2012 13346
Ogłoszenia - rok 2013 2792
Ogłoszenia - rok 2014 12309
Ogłoszenia - rok 2015 11846
Ogłoszenia - rok 2016 2074
Ogłoszenia - rok 2017 7072
Ogłoszenia - rok 2018 2989
Wybory Samorządowe 2018 13229
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 11353
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 15138