ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 43689
STATUT POWIATU 10432
RADA POWIATU 199876
eSesja 877
Transmisja na żywo 1271
Materiały archiwalne 0
Protokoły sesji Rady Powiatu 41979
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 2968
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 13392
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 71274
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 66019
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 59150
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 82689
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 57860
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 54599
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 90313
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 95416
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 50980
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 46932
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 61778
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 67920
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 57686
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 62914
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 46423
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 50656
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 71311
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 52990
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 53473
Uchwały Rady Powiatu - rok 2018 34598
Uchwały Rady Powiatu - rok 2019 14935
Uchwały Rady Powiatu - rok 2020 441
ZARZĄD POWIATU 628598
STAROSTWO POWIATOWE 59843
Telefony w Urzędzie 43340
Struktura organizacyjna 21150
Regulamin Organizacyjny Starostwa 5696
Kierownictwo Urzędu 20365
Kompetencje wydziałów i stanowisk 13104
Wydział Budownictwa 8505
Wydział Finansowy 5361
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 10426
Wydział Komunikacji 9097
Wydział Organizacyjny 7157
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 1854
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 2432
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 12723
Wydział Spraw Obywatelskich 5976
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 6611
Sprawozdania z działalności Rzecznika 4856
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 5569
Biuro Rady Powiatu 3227
Zdobyte certyfikaty 5321
Efektywność energetyczna 4225
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 54188
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 9764
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 7018
Dom Pomocy Społecznej 5193
I Liceum Ogólnokształcące 3735
II Liceum Ogólnokształcące 4645
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 5159
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 8841
Powiatowy Urząd Pracy 5514
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 7396
"Szpital Giżycki" Spółka z o.o. 5220
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 4526
Zakład Aktywności Zawodowej 4957
Zarząd Dróg Powiatowych 14785
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 5069
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 4838
Zespół Szkół Zawodowych 6355
Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej 3239
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 13596
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 4879
Komenda Powiatowa Policji 5064
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 31926
PRAWO MIEJSCOWE 168297
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 37166
Formularze 31974
Wydanie prawa jazdy 2924
Załatw sprawę 411710
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 13895
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 2463
REJESTRY I EWIDENCJE 23062
Stacje Kontroli Pojazdów 6798
Ośrodki Szkolenia Kierowców 12793
Ewidencja umów cywilno-prawnych 7513
Przewozy osób i rozkłady jazdy 1105
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 13240
Mienie Powiatu 5045
Budżet Powiatu 92420
Sprawozdania budżetowe 42381
Raport o stanie Powiatu Gizyckiego 410
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 10747
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 7006
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 1822
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 4569
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 1942
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 40439
INFORMACJE OGÓLNE 7585
OTWARTE KONKURSY OFERT 62803
WNIOSKI ART. 19A 16543
PROGRAM WSPÓŁPRACY 8928
Komisja Konkursowa 8264
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 11673
OCHRONA ŚRODOWISKA 59709
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 2760
Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne 265
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 29135
Rok 2011 3514
Radni 4614
Pozostali pracownicy 9669
Rok 2012 2704
Radni 2799
Pozostali pracownicy 8099
Rok 2013 2966
Radni 1713
Pozostali pracownicy 8496
Rok 2014 2752
Radni - koniec kadencji 2014 1615
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 1362
Radni - początek kadencji 2014 r. 2327
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 1715
Pozostali pracownicy 2832
Pozostali pracownicy - roczne 4035
Radni - ośw. roczne 2507
Rok 2015 2342
Radni 1456
Pozostali pracownicy 8770
Rok 2016 2082
Pozostali pracownicy 4866
Radni 3820
Rok 2017 1836
Pozostali pracownicy 7632
Radni 1307
Rok 2018 1770
Pozostali pracownicy - ośw. roczne 2368
Radni - koniec kadencji 2018 697
Członkowie Zarządu Powiatu - koniec kadencji 2018 669
Członkowie Zarządu Powiatu - początek kadencji 2018-2023 828
Radni - początek kadencji 2018 810
Radni - oświadczenie roczne 460
Rok 2019 759
Pozostali pracownicy 1418
Rok 2020 10
Pozostali pracownicy 9
KONTROLE 12161
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 23337
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 37437
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 47698
Schemat procedury kontrolnej 1346
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 7883
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 4922
PRZYDATNE LINKI DO STRON 10093

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2336
Statystyka 5541
Strona główna 17965
Instrukcja korzystania z BIP 5482
O Biuletynie 4768
Rejestr zmian 837455
Redakcja Biuletynu 5164
Instrukcja obsługi 3765
Pliki do pobrania 14356
Mapa serwisu 4305
Prawo miejscowe 144407

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 458318
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 850188
Obligacje 7198
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 13419
OGŁOSZENIA 65601
Ważne komunikaty 111914
Wszczęte postępowania administracyjne 70730
Obwieszczenia PGW Wody Polskie 1996
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 286110
ZGŁOSZENIA BUDOWY 44355
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 14364
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 1627
Porady prawne (edukacja prawna) 1434
Nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne 691
Konsultacje społeczne 19952
Petycje 6815
Interpelacje 1971
Rzeczy Znalezione 46137
Ogłoszenia - rok 2011 4035
Ogłoszenia - rok 2012 12373
Ogłoszenia - rok 2013 2725
Ogłoszenia - rok 2014 11137
Ogłoszenia - rok 2015 10899
Ogłoszenia - rok 2016 1997
Ogłoszenia - rok 2017 6488
Ogłoszenia - rok 2018 2708
Wybory Samorządowe 2018 12385
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 10821
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 14142
« powrót do poprzedniej strony