ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 50073
STATUT POWIATU 12032
RADA POWIATU 233147
eSesja 1172
Transmisja na żywo 1977
Materiały archiwalne 0
Protokoły sesji Rady Powiatu 56154
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 3469
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 16736
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 91316
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 88751
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 77829
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 109708
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 74025
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 69738
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 116604
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 122281
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 64547
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 58821
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 79568
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 83498
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 72253
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 76081
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 59226
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 67337
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 89646
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 66607
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 69443
Uchwały Rady Powiatu - rok 2018 52058
Uchwały Rady Powiatu - rok 2019 33137
Uchwały Rady Powiatu - rok 2020 8553
ZARZĄD POWIATU 850352
STAROSTWO POWIATOWE 64892
Telefony w Urzędzie 50385
Struktura organizacyjna 24141
Regulamin Organizacyjny Starostwa 7059
Kierownictwo Urzędu 23582
Kompetencje wydziałów i stanowisk 15234
Wydział Budownictwa 9887
Wydział Finansowy 6346
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 12638
Wydział Komunikacji 11391
Wydział Organizacyjny 8505
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 2245
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 2879
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 14935
Wydział Spraw Obywatelskich 7163
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 7711
Sprawozdania z działalności Rzecznika 5910
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 6452
Biuro Rady Powiatu 3903
Zdobyte certyfikaty 6181
Efektywność energetyczna 5041
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 60755
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 11900
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 8614
Dom Pomocy Społecznej 6241
I Liceum Ogólnokształcące 4626
II Liceum Ogólnokształcące 5571
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 6222
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 10696
Powiatowy Urząd Pracy 6885
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 8566
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 5485
Zakład Aktywności Zawodowej 5848
Zarząd Dróg Powiatowych 16175
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 6063
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 5753
Zespół Szkół Zawodowych 7768
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 15117
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 5647
Komenda Powiatowa Policji 6164
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 36303
PRAWO MIEJSCOWE 210663
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 42663
Formularze 37867
Wydanie prawa jazdy 3594
Załatw sprawę 491032
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 15654
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 3117
REJESTRY I EWIDENCJE 26027
Stacje Kontroli Pojazdów 7947
Ośrodki Szkolenia Kierowców 16444
Ewidencja umów cywilno-prawnych 10698
Przewozy osób i rozkłady jazdy 1948
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 14668
Mienie Powiatu 6066
Budżet Powiatu 123541
Sprawozdania budżetowe 55686
Raport o stanie Powiatu Gizyckiego 1387
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 12062
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 8668
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 2384
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 5204
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 2541
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 43064
INFORMACJE OGÓLNE 9938
OTWARTE KONKURSY OFERT 78053
WNIOSKI ART. 19A 23190
PROGRAM WSPÓŁPRACY 11617
Komisja Konkursowa 11031
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 16855
OCHRONA ŚRODOWISKA 67758
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 3713
Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne 1630
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 31369
Rok 2013 3194
Radni 2139
Pozostali pracownicy 10920
Rok 2014 3013
Radni - koniec kadencji 2014 2033
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 1736
Radni - początek kadencji 2014 r. 2925
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 2218
Pozostali pracownicy 3527
Pozostali pracownicy - roczne 4639
Radni - ośw. roczne 3057
Rok 2015 2581
Radni 1892
Pozostali pracownicy 10929
Rok 2016 2256
Pozostali pracownicy 5261
Radni 4915
Rok 2017 2003
Pozostali pracownicy 9762
Radni 1812
Rok 2018 2058
Pozostali pracownicy - ośw. roczne 3487
Radni - koniec kadencji 2018 1094
Członkowie Zarządu Powiatu - koniec kadencji 2018 1040
Członkowie Zarządu Powiatu - początek kadencji 2018-2023 1250
Radni - początek kadencji 2018 1310
Radni - oświadczenie roczne 1135
Rok 2019 1230
Pozostali pracownicy 3329
Radni - oświadczenie roczne 337
Rok 2020 399
Pozostali pracownicy 759
KONTROLE 13509
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 28712
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 47349
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 61366
Schemat procedury kontrolnej 1739
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 8524
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 5524
PRZYDATNE LINKI DO STRON 11744

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2658
Statystyka 6065
Strona główna 20245
Instrukcja korzystania z BIP 5809
O Biuletynie 5183
Rejestr zmian 1139502
Redakcja Biuletynu 5705
Instrukcja obsługi 4100
Pliki do pobrania 15703
Mapa serwisu 4895
Prawo miejscowe 185579

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 522795
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 982726
Obligacje 9992
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 16374
OGŁOSZENIA 70080
Ważne komunikaty 148242
Wszczęte postępowania administracyjne 92887
Obwieszczenia PGW Wody Polskie 3344
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 342422
ZGŁOSZENIA BUDOWY 59276
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 18428
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 2144
Porady prawne (edukacja prawna) 1956
Nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne 1406
Konsultacje społeczne 25035
Petycje 8660
Interpelacje 5612
Rzeczy Znalezione 55072
Ogłoszenia - rok 2011 5163
Ogłoszenia - rok 2012 15264
Ogłoszenia - rok 2013 2930
Ogłoszenia - rok 2014 15314
Ogłoszenia - rok 2015 14798
Ogłoszenia - rok 2016 2188
Ogłoszenia - rok 2017 8720
Ogłoszenia - rok 2018 3370
Wybory Samorządowe 2018 14779
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 12313
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 16452
« powrót do poprzedniej strony