ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 53070
STATUT POWIATU 12733
RADA POWIATU 248840
eSesja 1259
Transmisja na żywo 2273
Materiały archiwalne 0
Protokoły sesji Rady Powiatu 61847
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 3664
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 18231
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 100268
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 98775
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 86238
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 121640
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 81640
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 76528
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 128569
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 134646
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 70618
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 64184
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 87149
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 90594
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 78548
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 82540
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 64855
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 75003
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 97893
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 72434
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 76394
Uchwały Rady Powiatu - rok 2018 60257
Uchwały Rady Powiatu - rok 2019 40852
Uchwały Rady Powiatu - rok 2020 13559
ZARZĄD POWIATU 952030
STAROSTWO POWIATOWE 67138
Telefony w Urzędzie 54234
Struktura organizacyjna 25679
Regulamin Organizacyjny Starostwa 7762
Kierownictwo Urzędu 25059
Kompetencje wydziałów i stanowisk 16150
Wydział Budownictwa 10492
Wydział Finansowy 6833
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 13595
Wydział Komunikacji 12298
Wydział Organizacyjny 9149
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 2412
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 3077
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 16053
Wydział Spraw Obywatelskich 7735
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 8202
Sprawozdania z działalności Rzecznika 6433
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 6903
Biuro Rady Powiatu 4204
Zdobyte certyfikaty 6588
Efektywność energetyczna 5474
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 63936
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 12839
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 9392
Dom Pomocy Społecznej 6758
I Liceum Ogólnokształcące 5076
II Liceum Ogólnokształcące 5988
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 6707
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 11481
Powiatowy Urząd Pracy 7610
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 9043
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 5964
Zakład Aktywności Zawodowej 6250
Zarząd Dróg Powiatowych 16838
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 6504
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 6123
Zespół Szkół Zawodowych 8475
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 15678
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 5976
Komenda Powiatowa Policji 6643
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 37612
PRAWO MIEJSCOWE 231999
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 45140
Formularze 40530
Wydanie prawa jazdy 3894
Załatw sprawę 527783
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 16436
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 3332
REJESTRY I EWIDENCJE 27513
Stacje Kontroli Pojazdów 8471
Ośrodki Szkolenia Kierowców 18531
Ewidencja umów cywilno-prawnych 12224
Przewozy osób i rozkłady jazdy 2250
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 15215
Mienie Powiatu 6597
Budżet Powiatu 138274
Sprawozdania budżetowe 62385
Raport o stanie Powiatu Gizyckiego 1805
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 12581
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 9392
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 2599
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 5459
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 2779
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 44495
INFORMACJE OGÓLNE 11189
OTWARTE KONKURSY OFERT 85547
WNIOSKI ART. 19A 26694
PROGRAM WSPÓŁPRACY 12854
Komisja Konkursowa 12228
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 19671
OCHRONA ŚRODOWISKA 70517
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 4102
Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne 2316
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 32172
Rok 2013 3275
Radni 2301
Pozostali pracownicy 12102
Rok 2014 3099
Radni - koniec kadencji 2014 2198
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 1872
Radni - początek kadencji 2014 r. 3204
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 2395
Pozostali pracownicy 3794
Pozostali pracownicy - roczne 4873
Radni - ośw. roczne 3266
Rok 2015 2661
Radni 2061
Pozostali pracownicy 12007
Rok 2016 2306
Pozostali pracownicy 5405
Radni 5443
Rok 2017 2053
Pozostali pracownicy 10911
Radni 2038
Rok 2018 2134
Pozostali pracownicy - ośw. roczne 3926
Radni - koniec kadencji 2018 1226
Członkowie Zarządu Powiatu - koniec kadencji 2018 1170
Członkowie Zarządu Powiatu - początek kadencji 2018-2023 1410
Radni - początek kadencji 2018 1478
Radni - oświadczenie roczne 1420
Rok 2019 1381
Pozostali pracownicy 4546
Radni - oświadczenie roczne 605
Rok 2020 551
Pozostali pracownicy 1064
KONTROLE 14131
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 31170
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 52007
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 67291
Schemat procedury kontrolnej 1869
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 8744
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 5724
PRZYDATNE LINKI DO STRON 12453

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2760
Statystyka 6181
Strona główna 21135
Instrukcja korzystania z BIP 5909
O Biuletynie 5324
Rejestr zmian 1275826
Redakcja Biuletynu 5882
Instrukcja obsługi 4214
Pliki do pobrania 16098
Mapa serwisu 5035
Prawo miejscowe 206741

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 558228
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 1057484
Obligacje 10924
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 17286
OGŁOSZENIA 71687
Ważne komunikaty 164760
Wszczęte postępowania administracyjne 103574
Obwieszczenia PGW Wody Polskie 4057
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 368034
ZGŁOSZENIA BUDOWY 67429
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 20454
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 2344
Porady prawne (edukacja prawna) 2130
Nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne 1681
Konsultacje społeczne 27784
Petycje 9460
Interpelacje 7246
Rzeczy Znalezione 60181
Ogłoszenia - rok 2011 5610
Ogłoszenia - rok 2012 16487
Ogłoszenia - rok 2013 2997
Ogłoszenia - rok 2014 17243
Ogłoszenia - rok 2015 16621
Ogłoszenia - rok 2016 2254
Ogłoszenia - rok 2017 9738
Ogłoszenia - rok 2018 3586
Wybory Samorządowe 2018 15670
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 12954
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 17416
« powrót do poprzedniej strony