ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 48678
STATUT POWIATU 11729
RADA POWIATU 225288
eSesja 1110
Transmisja na żywo 1858
Materiały archiwalne 0
Protokoły sesji Rady Powiatu 52950
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 3372
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 15996
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 86628
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 83505
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 73734
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 103758
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 70221
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 66227
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 110674
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 116016
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 61466
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 56076
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 75561
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 79772
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 68897
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 72906
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 56407
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 63569
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 85421
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 63536
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 65724
Uchwały Rady Powiatu - rok 2018 47753
Uchwały Rady Powiatu - rok 2019 28949
Uchwały Rady Powiatu - rok 2020 6284
ZARZĄD POWIATU 784204
STAROSTWO POWIATOWE 63947
Telefony w Urzędzie 48958
Struktura organizacyjna 23440
Regulamin Organizacyjny Starostwa 6750
Kierownictwo Urzędu 22885
Kompetencje wydziałów i stanowisk 14691
Wydział Budownictwa 9648
Wydział Finansowy 6146
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 12252
Wydział Komunikacji 10966
Wydział Organizacyjny 8212
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 2164
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 2787
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 14493
Wydział Spraw Obywatelskich 6940
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 7454
Sprawozdania z działalności Rzecznika 5690
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 6262
Biuro Rady Powiatu 3763
Zdobyte certyfikaty 5976
Efektywność energetyczna 4847
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 59427
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 11413
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 8248
Dom Pomocy Społecznej 6039
I Liceum Ogólnokształcące 4433
II Liceum Ogólnokształcące 5381
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 6004
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 10374
Powiatowy Urząd Pracy 6594
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 8302
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 5245
Zakład Aktywności Zawodowej 5663
Zarząd Dróg Powiatowych 15885
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 5833
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 5556
Zespół Szkół Zawodowych 7444
Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej 3795
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 14840
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 5496
Komenda Powiatowa Policji 5950
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 35638
PRAWO MIEJSCOWE 201024
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 41542
Formularze 36644
Wydanie prawa jazdy 3464
Załatw sprawę 473844
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 15290
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 3004
REJESTRY I EWIDENCJE 25394
Stacje Kontroli Pojazdów 7699
Ośrodki Szkolenia Kierowców 15524
Ewidencja umów cywilno-prawnych 9845
Przewozy osób i rozkłady jazdy 1796
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 14376
Mienie Powiatu 5825
Budżet Powiatu 116253
Sprawozdania budżetowe 52260
Raport o stanie Powiatu Gizyckiego 1112
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 11805
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 8335
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 2279
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 5066
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 2420
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 42479
INFORMACJE OGÓLNE 9424
OTWARTE KONKURSY OFERT 74268
WNIOSKI ART. 19A 21257
PROGRAM WSPÓŁPRACY 10979
Komisja Konkursowa 10374
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 15601
OCHRONA ŚRODOWISKA 66253
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 3533
Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne 1270
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 30942
Rok 2013 3142
Radni 2058
Pozostali pracownicy 10485
Rok 2014 2958
Radni - koniec kadencji 2014 1954
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 1659
Radni - początek kadencji 2014 r. 2787
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 2126
Pozostali pracownicy 3399
Pozostali pracownicy - roczne 4544
Radni - ośw. roczne 2964
Rok 2015 2537
Radni 1803
Pozostali pracownicy 10564
Rok 2016 2223
Pozostali pracownicy 5202
Radni 4669
Rok 2017 1972
Pozostali pracownicy 9338
Radni 1709
Rok 2018 2013
Pozostali pracownicy - ośw. roczne 3309
Radni - koniec kadencji 2018 1020
Członkowie Zarządu Powiatu - koniec kadencji 2018 976
Członkowie Zarządu Powiatu - początek kadencji 2018-2023 1171
Radni - początek kadencji 2018 1230
Radni - oświadczenie roczne 986
Rok 2019 1123
Pozostali pracownicy 2621
Radni - oświadczenie roczne 184
Rok 2020 317
Pozostali pracownicy 613
KONTROLE 13251
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 27471
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 45041
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 58501
Schemat procedury kontrolnej 1667
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 8398
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 5417
PRZYDATNE LINKI DO STRON 11407

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2594
Statystyka 5962
Strona główna 19816
Instrukcja korzystania z BIP 5743
O Biuletynie 5108
Rejestr zmian 1059290
Redakcja Biuletynu 5608
Instrukcja obsługi 4039
Pliki do pobrania 15509
Mapa serwisu 4806
Prawo miejscowe 175950

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 507609
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 951311
Obligacje 9438
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 15807
OGŁOSZENIA 69252
Ważne komunikaty 139961
Wszczęte postępowania administracyjne 87407
Obwieszczenia PGW Wody Polskie 3064
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 329081
ZGŁOSZENIA BUDOWY 55371
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 17482
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 2038
Porady prawne (edukacja prawna) 1845
Nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne 1254
Konsultacje społeczne 23722
Petycje 8238
Interpelacje 4861
Rzeczy Znalezione 53025
Ogłoszenia - rok 2011 4941
Ogłoszenia - rok 2012 14657
Ogłoszenia - rok 2013 2885
Ogłoszenia - rok 2014 14375
Ogłoszenia - rok 2015 13870
Ogłoszenia - rok 2016 2150
Ogłoszenia - rok 2017 8211
Ogłoszenia - rok 2018 3243
Wybory Samorządowe 2018 14278
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 12004
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 16040
« powrót do poprzedniej strony