ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 47539
STATUT POWIATU 11409
RADA POWIATU 219874
eSesja 1063
Transmisja na żywo 1727
Materiały archiwalne 0
Protokoły sesji Rady Powiatu 49680
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 3285
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 15323
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 82604
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 79021
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 69539
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 97737
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 66697
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 63025
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 104898
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 110191
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 58600
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 53598
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 71877
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 76425
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 65987
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 70024
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 53637
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 59737
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 81271
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 60767
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 62477
Uchwały Rady Powiatu - rok 2018 43660
Uchwały Rady Powiatu - rok 2019 25229
Uchwały Rady Powiatu - rok 2020 4494
ZARZĄD POWIATU 742449
STAROSTWO POWIATOWE 62989
Telefony w Urzędzie 47815
Struktura organizacyjna 22824
Regulamin Organizacyjny Starostwa 6530
Kierownictwo Urzędu 22371
Kompetencje wydziałów i stanowisk 14288
Wydział Budownictwa 9419
Wydział Finansowy 5928
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 11861
Wydział Komunikacji 10513
Wydział Organizacyjny 7951
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 2084
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 2714
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 14020
Wydział Spraw Obywatelskich 6713
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 7237
Sprawozdania z działalności Rzecznika 5461
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 6096
Biuro Rady Powiatu 3626
Zdobyte certyfikaty 5805
Efektywność energetyczna 4708
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 58076
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 11069
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 7957
Dom Pomocy Społecznej 5809
I Liceum Ogólnokształcące 4261
II Liceum Ogólnokształcące 5204
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 5821
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 9980
Powiatowy Urząd Pracy 6338
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 8091
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 5092
Zakład Aktywności Zawodowej 5495
Zarząd Dróg Powiatowych 15649
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 5665
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 5395
Zespół Szkół Zawodowych 7194
Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej 3638
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 14498
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 5377
Komenda Powiatowa Policji 5756
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 34997
PRAWO MIEJSCOWE 193130
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 40599
Formularze 35648
Wydanie prawa jazdy 3332
Załatw sprawę 461353
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 14942
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 2885
REJESTRY I EWIDENCJE 24842
Stacje Kontroli Pojazdów 7469
Ośrodki Szkolenia Kierowców 14814
Ewidencja umów cywilno-prawnych 9312
Przewozy osób i rozkłady jazdy 1617
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 14116
Mienie Powiatu 5633
Budżet Powiatu 109992
Sprawozdania budżetowe 49798
Raport o stanie Powiatu Gizyckiego 919
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 11533
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 8086
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 2190
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 4939
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 2304
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 42007
INFORMACJE OGÓLNE 9021
OTWARTE KONKURSY OFERT 71375
WNIOSKI ART. 19A 19851
PROGRAM WSPÓŁPRACY 10386
Komisja Konkursowa 9886
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 14517
OCHRONA ŚRODOWISKA 64830
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 3348
Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne 1063
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 30523
Rok 2013 3101
Radni 1980
Pozostali pracownicy 10005
Rok 2014 2905
Radni - koniec kadencji 2014 1876
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 1589
Radni - początek kadencji 2014 r. 2674
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 2022
Pozostali pracownicy 3284
Pozostali pracownicy - roczne 4449
Radni - ośw. roczne 2871
Rok 2015 2493
Radni 1713
Pozostali pracownicy 10131
Rok 2016 2186
Pozostali pracownicy 5132
Radni 4442
Rok 2017 1945
Pozostali pracownicy 8991
Radni 1606
Rok 2018 1975
Pozostali pracownicy - ośw. roczne 3123
Radni - koniec kadencji 2018 943
Członkowie Zarządu Powiatu - koniec kadencji 2018 915
Członkowie Zarządu Powiatu - początek kadencji 2018-2023 1101
Radni - początek kadencji 2018 1149
Radni - oświadczenie roczne 876
Rok 2019 1062
Pozostali pracownicy 2219
Radni - oświadczenie roczne 58
Rok 2020 263
Pozostali pracownicy 491
KONTROLE 12972
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 26530
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 43312
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 55721
Schemat procedury kontrolnej 1585
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 8271
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 5288
PRZYDATNE LINKI DO STRON 11091

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2548
Statystyka 5859
Strona główna 19350
Instrukcja korzystania z BIP 5681
O Biuletynie 5028
Rejestr zmian 1019125
Redakcja Biuletynu 5515
Instrukcja obsługi 3976
Pliki do pobrania 15286
Mapa serwisu 4682
Prawo miejscowe 168296

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 495071
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 922936
Obligacje 8936
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 15306
OGŁOSZENIA 68445
Ważne komunikaty 132645
Wszczęte postępowania administracyjne 82655
Obwieszczenia PGW Wody Polskie 2797
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 317260
ZGŁOSZENIA BUDOWY 52829
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 16654
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 1937
Porady prawne (edukacja prawna) 1749
Nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne 1112
Konsultacje społeczne 22719
Petycje 7915
Interpelacje 4191
Rzeczy Znalezione 51206
Ogłoszenia - rok 2011 4743
Ogłoszenia - rok 2012 14101
Ogłoszenia - rok 2013 2849
Ogłoszenia - rok 2014 13559
Ogłoszenia - rok 2015 13072
Ogłoszenia - rok 2016 2123
Ogłoszenia - rok 2017 7755
Ogłoszenia - rok 2018 3146
Wybory Samorządowe 2018 13830
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 11706
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 15640
« powrót do poprzedniej strony