ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 44437
STATUT POWIATU 10668
RADA POWIATU 205043
eSesja 921
Transmisja na żywo 1350
Materiały archiwalne 0
Protokoły sesji Rady Powiatu 43389
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 3034
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 13668
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 72798
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 67812
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 60648
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 84829
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 58945
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 55692
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 92186
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 97187
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 51852
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 47833
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 63223
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 69113
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 58880
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 63984
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 47682
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 52342
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 72959
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 54096
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 54679
Uchwały Rady Powiatu - rok 2018 35910
Uchwały Rady Powiatu - rok 2019 16474
Uchwały Rady Powiatu - rok 2020 938
ZARZĄD POWIATU 652381
STAROSTWO POWIATOWE 60585
Telefony w Urzędzie 44425
Struktura organizacyjna 21443
Regulamin Organizacyjny Starostwa 5832
Kierownictwo Urzędu 20804
Kompetencje wydziałów i stanowisk 13316
Wydział Budownictwa 8694
Wydział Finansowy 5447
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 10749
Wydział Komunikacji 9403
Wydział Organizacyjny 7303
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 1896
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 2485
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 12930
Wydział Spraw Obywatelskich 6117
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 6731
Sprawozdania z działalności Rzecznika 4969
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 5651
Biuro Rady Powiatu 3292
Zdobyte certyfikaty 5407
Efektywność energetyczna 4317
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 55071
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 10034
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 7183
Dom Pomocy Społecznej 5298
I Liceum Ogólnokształcące 3820
II Liceum Ogólnokształcące 4748
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 5290
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 9092
Powiatowy Urząd Pracy 5631
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 7523
"Szpital Giżycki" Spółka z o.o. 5356
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 4631
Zakład Aktywności Zawodowej 5045
Zarząd Dróg Powiatowych 14941
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 5168
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 4943
Zespół Szkół Zawodowych 6497
Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej 3329
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 13797
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 4980
Komenda Powiatowa Policji 5199
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 32698
PRAWO MIEJSCOWE 172066
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 37875
Formularze 32555
Wydanie prawa jazdy 2983
Załatw sprawę 422870
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 14133
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 2570
REJESTRY I EWIDENCJE 23388
Stacje Kontroli Pojazdów 6904
Ośrodki Szkolenia Kierowców 13118
Ewidencja umów cywilno-prawnych 7783
Przewozy osób i rozkłady jazdy 1188
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 13429
Mienie Powiatu 5146
Budżet Powiatu 94691
Sprawozdania budżetowe 43622
Raport o stanie Powiatu Gizyckiego 473
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 10898
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 7208
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 1909
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 4642
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 2016
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 40886
INFORMACJE OGÓLNE 7841
OTWARTE KONKURSY OFERT 64937
WNIOSKI ART. 19A 16982
PROGRAM WSPÓŁPRACY 9088
Komisja Konkursowa 8513
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 12037
OCHRONA ŚRODOWISKA 60882
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 2899
Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne 412
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 29474
Rok 2011 3545
Radni 4731
Pozostali pracownicy 9810
Rok 2012 2737
Radni 2877
Pozostali pracownicy 8299
Rok 2013 2991
Radni 1770
Pozostali pracownicy 8864
Rok 2014 2793
Radni - koniec kadencji 2014 1667
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 1411
Radni - początek kadencji 2014 r. 2391
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 1783
Pozostali pracownicy 2933
Pozostali pracownicy - roczne 4133
Radni - ośw. roczne 2586
Rok 2015 2383
Radni 1515
Pozostali pracownicy 9054
Rok 2016 2112
Pozostali pracownicy 4923
Radni 3913
Rok 2017 1865
Pozostali pracownicy 7914
Radni 1366
Rok 2018 1808
Pozostali pracownicy - ośw. roczne 2501
Radni - koniec kadencji 2018 742
Członkowie Zarządu Powiatu - koniec kadencji 2018 718
Członkowie Zarządu Powiatu - początek kadencji 2018-2023 885
Radni - początek kadencji 2018 881
Radni - oświadczenie roczne 520
Rok 2019 824
Pozostali pracownicy 1552
Rok 2020 70
Pozostali pracownicy 145
KONTROLE 12345
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 23819
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 38391
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 48935
Schemat procedury kontrolnej 1391
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 7961
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 5004
PRZYDATNE LINKI DO STRON 10365

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2399
Statystyka 5620
Strona główna 18239
Instrukcja korzystania z BIP 5531
O Biuletynie 4834
Rejestr zmian 885801
Redakcja Biuletynu 5262
Instrukcja obsługi 3806
Pliki do pobrania 14590
Mapa serwisu 4397
Prawo miejscowe 148012

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 464497
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 862031
Obligacje 7612
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 13874
OGŁOSZENIA 66407
Ważne komunikaty 115091
Wszczęte postępowania administracyjne 72291
Obwieszczenia PGW Wody Polskie 2152
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 290692
ZGŁOSZENIA BUDOWY 45878
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 14730
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 1688
Porady prawne (edukacja prawna) 1490
Nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne 756
Konsultacje społeczne 20432
Petycje 7029
Interpelacje 2615
Rzeczy Znalezione 46838
Ogłoszenia - rok 2011 4164
Ogłoszenia - rok 2012 12682
Ogłoszenia - rok 2013 2748
Ogłoszenia - rok 2014 11467
Ogłoszenia - rok 2015 11154
Ogłoszenia - rok 2016 2028
Ogłoszenia - rok 2017 6642
Ogłoszenia - rok 2018 2801
Wybory Samorządowe 2018 12691
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 11002
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 14455
« powrót do poprzedniej strony