ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 46114
STATUT POWIATU 11109
RADA POWIATU 213226
eSesja 1004
Transmisja na żywo 1586
Materiały archiwalne 0
Protokoły sesji Rady Powiatu 46222
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 3172
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 14501
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 77555
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 73421
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 64989
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 91223
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 62461
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 59118
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 98143
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 103258
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 55073
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 50467
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 67522
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 72269
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 62331
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 66671
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 50598
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 55972
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 76858
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 57378
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 58386
Uchwały Rady Powiatu - rok 2018 39489
Uchwały Rady Powiatu - rok 2019 20548
Uchwały Rady Powiatu - rok 2020 2440
ZARZĄD POWIATU 700443
STAROSTWO POWIATOWE 62044
Telefony w Urzędzie 46314
Struktura organizacyjna 22155
Regulamin Organizacyjny Starostwa 6237
Kierownictwo Urzędu 21633
Kompetencje wydziałów i stanowisk 13720
Wydział Budownictwa 9148
Wydział Finansowy 5701
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 11476
Wydział Komunikacji 10071
Wydział Organizacyjny 7718
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 1998
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 2610
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 13562
Wydział Spraw Obywatelskich 6480
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 6996
Sprawozdania z działalności Rzecznika 5215
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 5908
Biuro Rady Powiatu 3478
Zdobyte certyfikaty 5609
Efektywność energetyczna 4520
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 56807
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 10597
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 7563
Dom Pomocy Społecznej 5562
I Liceum Ogólnokształcące 4062
II Liceum Ogólnokształcące 4994
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 5570
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 9570
Powiatowy Urząd Pracy 6025
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 7832
"Szpital Giżycki" Spółka z o.o. 5583
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 4839
Zakład Aktywności Zawodowej 5293
Zarząd Dróg Powiatowych 15336
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 5406
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 5179
Zespół Szkół Zawodowych 6864
Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej 3505
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 14232
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 5194
Komenda Powiatowa Policji 5518
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 33970
PRAWO MIEJSCOWE 183981
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 39588
Formularze 34348
Wydanie prawa jazdy 3171
Załatw sprawę 446835
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 14621
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 2755
REJESTRY I EWIDENCJE 24282
Stacje Kontroli Pojazdów 7224
Ośrodki Szkolenia Kierowców 13933
Ewidencja umów cywilno-prawnych 8503
Przewozy osób i rozkłady jazdy 1418
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 13826
Mienie Powiatu 5425
Budżet Powiatu 101694
Sprawozdania budżetowe 46439
Raport o stanie Powiatu Gizyckiego 599
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 11264
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 7690
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 2086
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 4817
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 2175
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 41551
INFORMACJE OGÓLNE 8506
OTWARTE KONKURSY OFERT 67756
WNIOSKI ART. 19A 18246
PROGRAM WSPÓŁPRACY 9647
Komisja Konkursowa 9194
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 13175
OCHRONA ŚRODOWISKA 63239
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 3175
Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne 759
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 30121
Rok 2011 3603
Radni 5034
Pozostali pracownicy 10185
Rok 2012 2799
Radni 3030
Pozostali pracownicy 8902
Rok 2013 3051
Radni 1886
Pozostali pracownicy 9598
Rok 2014 2863
Radni - koniec kadencji 2014 1779
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 1510
Radni - początek kadencji 2014 r. 2537
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 1923
Pozostali pracownicy 3136
Pozostali pracownicy - roczne 4344
Radni - ośw. roczne 2761
Rok 2015 2448
Radni 1622
Pozostali pracownicy 9715
Rok 2016 2157
Pozostali pracownicy 5036
Radni 4187
Rok 2017 1917
Pozostali pracownicy 8489
Radni 1509
Rok 2018 1930
Pozostali pracownicy - ośw. roczne 2867
Radni - koniec kadencji 2018 854
Członkowie Zarządu Powiatu - koniec kadencji 2018 833
Członkowie Zarządu Powiatu - początek kadencji 2018-2023 1009
Radni - początek kadencji 2018 1031
Radni - oświadczenie roczne 696
Rok 2019 978
Pozostali pracownicy 1943
Rok 2020 183
Pozostali pracownicy 347
KONTROLE 12670
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 25277
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 40946
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 52649
Schemat procedury kontrolnej 1499
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 8145
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 5170
PRZYDATNE LINKI DO STRON 10825

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2485
Statystyka 5747
Strona główna 18887
Instrukcja korzystania z BIP 5607
O Biuletynie 4953
Rejestr zmian 964193
Redakcja Biuletynu 5398
Instrukcja obsługi 3908
Pliki do pobrania 15054
Mapa serwisu 4541
Prawo miejscowe 159633

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 479861
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 892407
Obligacje 8335
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 14736
OGŁOSZENIA 67599
Ważne komunikaty 123093
Wszczęte postępowania administracyjne 76640
Obwieszczenia PGW Wody Polskie 2532
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 302553
ZGŁOSZENIA BUDOWY 49411
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 15778
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 1842
Porady prawne (edukacja prawna) 1649
Nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne 963
Konsultacje społeczne 21581
Petycje 7544
Interpelacje 3511
Rzeczy Znalezione 49052
Ogłoszenia - rok 2011 4517
Ogłoszenia - rok 2012 13494
Ogłoszenia - rok 2013 2801
Ogłoszenia - rok 2014 12514
Ogłoszenia - rok 2015 12036
Ogłoszenia - rok 2016 2079
Ogłoszenia - rok 2017 7173
Ogłoszenia - rok 2018 3013
Wybory Samorządowe 2018 13327
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 11428
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 15237
« powrót do poprzedniej strony