ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-12-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:02:43 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zapytanie ofertowe z zakresu stwierdzania zgonu, wystawiania kart zgonu oraz ustalania jego przyczyn na terenie powiatu giżyckiego. Katarzyna Maciejczuk

Zmiany z dnia: 2020-12-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
18:00:25 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. Sławomir Maculewicz
18:00:25 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wyborze oferty. - Nazwa elementu do którego przynależy: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. Sławomir Maculewicz
10:52:02 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Skan informacji o utworzeniu bazy BDOT500 Powiatu Giżyckiego - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacja o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) Sławomir Maculewicz
09:17:25 Edycja elementu informacja Stowarzyszenia działające na terenie Powiatu Giżyckiego Kamila Gaińska-Wójcik
09:14:44 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ewidencja_stowarzyszeń_zwykłych_02.12.2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Stowarzyszenia działające na terenie Powiatu Giżyckiego Kamila Gaińska-Wójcik
09:14:05 Deaktywacja elementu załącznik do informacji ewidencja_stowarzyszeń_zwykłych_10.09.2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Stowarzyszenia działające na terenie Powiatu Giżyckiego Kamila Gaińska-Wójcik
09:13:03 Edycja elementu informacja Stowarzyszenia działające na terenie Powiatu Giżyckiego Kamila Gaińska-Wójcik

Zmiany z dnia: 2020-12-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:34:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania - prace na linii kolejowej Ełk - Korsze - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Sławomir Maculewicz
15:25:20 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr XXIII.163.2020 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej Sławomir Maculewicz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony