ˆ

Uchwały Rady Powiatu - rok 2003

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

<font color="red">Uchwała nr XII/87/2003 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 25 listopada 2003r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/315/2002 Rady Powiatu w Giżycku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Giżycku - straciła moc uchwałą nr XLIV/257/2010 z dnia 26.08.2010 r.</font>

Informacja ogłoszona dnia 2009-03-17 11:49:28 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XII/87/2003
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 25 listopada 2003r.

zmieniająca uchwałę nr XXXVII/315/2002 Rady Powiatu w Giżycku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Giżycku

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Giżycku, Rada Powiatu w Giżycku uchwala co następuje :

§ 1

W załączniku do Uchwały nr XXXVII/315/2002 Rady Powiatu z dnia 26 marca 2002r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Giżycku (zm. XL/336/2002 z dnia 25.06.2002r., VI/47/2003 z dnia 24 marca 2003r.) dokonuje się następujących zmian:

 1. w §11 w ust. 1:
  1. zmienia się pkt 3, który po zmianach otrzymuje brzmienie:
   „3) Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami - WG
   - Geodeta powiatowy”
  2. dodaje się pkt 13 w brzmieniu:„13) Samodzielne Stanowisko ds. Funduszy Pomocowych i Integracji
   Europejskiej - FP”
 2. w § 12 zmienia się ust. 1, który po zmianach otrzymuje brzmienie :

  „1.Wydziałami Starostwa kierują Naczelnicy, Skarbnik, Geodeta powiatowy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki pracy wydziałów.”

 3. w § 22 zmienia się ust.4, który po zmianach otrzymuje brzmienie:

  „ 4. Przygotowywanie dokumentów Staroście w celu podjęcia decyzji o odroczeniu (odmowie odroczenia) terminu spłaty pożyczki lub jej umorzenia.”

 4. w § 24:

  1. w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy: „oraz przyjmowanie zgłoszeń obiektów oddanych do użytku”
  2. skreśla się ust. 4 i ust. 19
 5. w § 25 w ust. 1 dodaje się pkt 20 w brzmieniu:
  „20) nadzór nad konserwacją urządzeń melioracji szczegółowych na gruntach rolników indywidualnych (wydawanie decyzji, kontrola urządzeń).”
 6. w § 27 w ust. 1 zmienia się pkt 9, który po zmianach otrzymuje brzmienie:
  „9) Powoływanie komisji weryfikacyjnej do sprawdzania kwalifikacji
  kandydatów na egzaminatorów w zakresie prawa jazdy kat. T.”
 7. w Rozdziale VI po § 30 dodaje się § 30a w brzmieniu:

  㤠30a

  Samodzielne Stanowisko ds. Funduszy Pomocowych i Integracji Europejskiej

  Do podstawowych zadań stanowiska należy w szczególności:
  1. Prowadzenie monitoringu dystrybucji środków pomocowych na potrzeby jednostek samorządowych.
  2. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków pomocowych przyznawanych przez Unię Europejską oraz inne podmioty krajowe i zagraniczne.
  3. Współdziałanie z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, Wydziałami Starostwa oraz regionalnymi organizacjami w zakresie wykorzystywania funduszy zewnętrznych.
  4. Pomoc przy opracowywaniu wniosków i dokumentacji w toku procedury ubiegania się o środki zewnętrzne.
  5. Przekazywanie na bieżąco informacji i materiałów w zakresie środków pomocowych zainteresowanym podmiotom.
  6. Koordynowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków zewnętrznych i zadań związanych z integracją europejską.”
 8. w załączniku do Regulaminu Organizacyjnego w schemacie organizacyjnym Starostwa Powiatowego :
  1. dodaje się ramkę z napisem Samodzielne Stanowisko ds. Funduszy Pomocowych i Integracji Europejskiej,
  2. w ramce Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami dodaje się zapis Geodeta powiatowy.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Maculewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-03-17 11:49:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-03-17 11:49:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-09-30 13:01:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
531 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony