ˆ

RADA POWIATU

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Plan pracy Rady Powiatu w Giżycku na rok 2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-02-12 14:01:53 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr - brak tytułu

PLAN PRACY RADY POWIATU w GIŻYCKU NA ROK 2020
 
Lp.
Planowany termin sesji
Tematyka
1.
30 STYCZEŃ
 1. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
  za rok 2019.
 2. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu na rok 2020.
 3. Zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu na rok 2020.
2.
27 LUTY
 1. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Giżyckim wraz ze sprawozdaniem z działalności za 2019 rok.
 2. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Giżyckim wraz ze sprawozdaniem z działalności za 2019 rok.
3.
26 MARZEC
 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2019 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 2. Informacja o realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Giżycki za rok 2019.
4.
30 KWIECIEŃ
 1. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2019.
 2. Ocena realizacji „Powiatowego Programu Zapobieganiu Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018-2020” w roku 2019.
5.
28 MAJ
 1. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej.
 2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2019.
 3. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.
6.
25 CZERWIEC
 1. Przyjęcie Raportu o stanie powiatu za rok 2019.
 2. Udzielnie wotum zaufania Zarządowi Powiatu.
 3. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji budżetu za rok 2019.
 4. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.
7.
LIPIEC
-----------------------------------------------------------------------------------
8.
27 SIERPIEŃ
 1. Informacja o stanie przygotowania szkół i placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego do nowego roku szkolnego z uwzględnieniem skutków zmian w ustawie o systemie oświaty.
 2. Informacja na temat funkcjonowania Powiatu Giżyckiego w stowarzyszeniach i związkach oraz wywiązywanie się z porozumień i umów partnerskich (w tym: współpraca międzynarodowa) w roku 2019 i I połowie 2020.
9.
24 WRZESIEŃ
 1. Informacja Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za rok 2019.
 2. Sprawozdanie Kierowników Nadzorów Wodnych z działań podejmowanych na terenie powiatu za rok 2019.
 3. Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.
 4. Założenia i priorytety do budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021.
10.
29 PAŻDZIERNIK
 1. Informacja o działalności Powiatu Giżyckiego w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych za rok 2019 i I połowę 2020.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Giżyckiego w roku szkolnym 2019/2020 oraz analiza wyników nauczania na podstawie wyników egzaminów maturalnych i zawodowych.
 3. Strategia rozwoju oświaty Powiatu Giżyckiego: szanse, zagrożenia, wyzwania.
11.
26 LISTOPAD
 1. Informacja Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla obszaru powiatu za rok 2019.
 2. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie przestrzegania prawa budowlanego w Powiecie za rok 2019.
12.
17 GRUDZIEŃ
 1. Uchwalenie budżetu powiatu na rok 2021.
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
 3. Przyjęcie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021.
« powrót do poprzedniej strony