ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-09-09 12:04:38 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Zadania wydziału

Zapewnia obsługę Rady i Komisji Rady.

Do podstawowych zadań Biura należy w szczególności:
 1. gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i Komisji,
 2. przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady i Komisji,
 3. protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji,
 4. prowadzenie rejestru:
  • uchwał Rady,
  • wniosków i opinii Komisji,
  • interpelacji i wniosków radnych.
 5. przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji radnych właściwym rzeczowo  Naczelnikom Wydziałów , kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych i innym podmiotom  oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem,
 6. przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,
 7. udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,
 8. prowadzenie prac związanych z zabezpieczeniem od strony organizacyjno - technicznej, prawidłowego przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu,
 9. opracowywanie danych statystycznych związanych z obsługą Rady,
 10. umieszczanie w BIP-e informacji związanych z obsługą Rady i Komisji.
« powrót do poprzedniej strony