ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wydział Finansowy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-09-04 14:52:07 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Zadania wydziału

Prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.
 

Stanowiska pracy w wydziale

Do podstawowych zadań Wydziału należy:
 
 1. opracowanie projektu budżetu powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu;
 2. współdziałanie z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania, realizowania budżetu powiatu i składania sprawozdań z jego wykonania;
 3. nadzorowanie prawidłowości opracowywania i wykonywania planów finansowych jednostek powiatowych;
 4. windykacja należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa;
 5. sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;
 6. prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 7. prowadzenie sprawozdawczości i oceny realizacji wykorzystania przydzielonych środków;
 8. prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
 9. prowadzenie obsługi kasowej Starostwa;
 10. prowadzenie obsługi finansowej Starostwa;
 11. współdziałanie z bankami i organami skarbowymi;
 12. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących  rachunkowości i finansów powiatu;
 13. przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;
 14. zapewnienie prawidłowego gospodarowania mieniem powiatu;
 15. opracowywanie dokumentów o subwencje, dotacje, pożyczki, kredyty inwestycyjne i inne źródła zasilania budżetu powiatu.
« powrót do poprzedniej strony