ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-09-04 14:52:07 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Zadania wydziału

Prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa,  sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

Stanowiska pracy w wydziale

Do podstawowych zadań Wydziału należy:
 1. Opracowanie projektu budżetu powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu,
 2. Współdziałanie z  powiatowymi jednostkami organizacyjnymi  w zakresie przygotowywania, realizowania budżetu powiatu i  składania sprawozdań  z  jego wykonania,
 3. Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i wykonywania planów finansowych jednostek powiatowych,
 4. Windykacja należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa,
 5. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
 6. Prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 7. Prowadzenie sprawozdawczości i oceny realizacji wykorzystania przydzielonych środków,
 8. Prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 9. Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa,
 10. Prowadzenie obsługi finansowej Starostwa,
 11. Współdziałanie z bankami i organami skarbowymi,
 12. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących  rachunkowości i finansów powiatu,
 13. Przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
 14. Zapewnienie prawidłowego gospodarowania mieniem powiatu,
 15. Opracowywanie wniosków o subwencje, dotacje, pożyczki, kredyty inwestycyjne i inne źródła zasilania budżetu powiatu.
« powrót do poprzedniej strony