ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-09-09 09:53:50 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Zadania wydziału

 1. W zakresie funduszy europejskich i integracji europejskiej:
  • Opracowywanie i monitorowanie strategii powiatu
  • Prowadzenie monitoringu dystrybucji środków pomocowych na potrzeby jednostek samorządowych
  • Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków pomocowych przyznawanych przez Unię Europejską oraz inne podmioty krajowe i zagraniczne.
  • Współdziałanie z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, Wydziałami Starostwa oraz regionalnymi organizacjami w zakresie wykorzystywania funduszy zewnętrznych.
  • Pomoc w opracowywaniu wniosków i dokumentacji w toku procedury ubiegania się o środki zewnętrzne
  • Koordynowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków zewnętrznych i zadań związanych z integracją europejską.
  • Ewidencjonowanie wniosków o środki pomocowe  składanych przez powiatowe jednostki organizacyjne
  • Koordynowanie zadań związanych ze współpracą powiatu z podmiotami krajowymi i zagranicznymi
 2. w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia:
  • Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem SPZOZ Giżycko oraz sprawowanie nadzoru nad jego działalnością w imieniu organu założycielskiego.
  • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Rady Społecznej SPZOZ
  • Opracowywanie projektu i aktualizowanie Powiatowego Planu Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratunkowych.
  • Realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia.
  • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

« powrót do poprzedniej strony