ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-09-09 09:53:50 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Realizuje zadania  w zakresie  komunikacji społecznej,strategii powiatu, koordynacji działań pozyskiwania funduszy pomocowych,  współpracy powiatu z podmiotami  krajowymi i zagranicznym,promocji zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi,obsługi Zarządu.

Akapit nr - brak tytułu

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 1. Wykonywanie zadań związanych z komunikacją społeczną.
 2. Przygotowywanie informacji i prezentacji  z zakresu  realizowanych zadań powiatu, w tym strony internetowej Starostwa.
 3. Monitorowanie i aktualizowanie  danych w Biuletynie  Informacji Publicznej.
 4. Przygotowywanie konsultacji społecznych ,zbieranie  opinii mieszkańców  w sprawach  związanych z realizacją  zadań powiatu.
 5. Organizowanie  spotkań i konferencji inicjowanych  przez  Zarząd Powiatu.
 6. Opracowywanie i monitorowanie  strategii powiatu i innych  wieloletnich programów.
 7. Koordynowanie zadań związanych ze współpracą powiatu  z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.
 8. Prowadzenie monitoringu dystrybucji środków pomocowych na potrzeby jednostek samorządowych.
 9. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków pomocowych przyznawanych przez Unię Europejską oraz inne podmioty krajowe i zagraniczne.
 10. Współdziałanie z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, Wydziałami Starostwa oraz regionalnymi organizacjami w zakresie wykorzystywania funduszy zewnętrznych.
 11. Pomoc przy opracowywaniu wniosków i dokumentacji w toku procedury ubiegania się o środki zewnętrzne.
 12. Ewidencjonowanie  wniosków składanych  przez powiatowe jednostki organizacyjne o środki pomocowe. 
 13. Przygotowywanie projektu uchwały w sprawie rozkładu pracy aptek.
 14. Prowadzenie spraw  związanych  z obsługą  funkcji  właścicielskich powiatu  dotyczących  placówek ochrony zdrowia.
 15. Realizowanie zadań związanych z  promocją zdrowia. 
 16. Koordynowanie  spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi. 
 17. Obsługa  pracy Zarządu  Powiatu w zakresie protokółowania, rejestracji uchwał, przekazywania  ich do realizacji i  sprawozdawczości.
« powrót do poprzedniej strony