ˆ

najnowsze informacje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 1803N na odcinku granica powiatu- Doba, miejscowość Doba, gmina Giżycko.

Informacja ogłoszona dnia 2020-11-23 09:18:26 przez Sławomir Maculewicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Giżycko, dnia 20.11.2020r.
WB.6740.264.2020
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2020r. Dz.U. poz. 256 ) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1363)
 
z a w i a d a m i a m
 
że w dniu  03.06.2020r  zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie  wydania  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
Rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 1803N na odcinku granica powiatu- Doba, miejscowość Doba, gmina Giżycko.
Inwestycja realizowana będzie na działkach, w liniach rozgraniczających teren, o numerach: 540/1, 534/4 (powstała po podziale 534/1), 534/5 (powstała po podziale 534/1), obręb 0007 Kamionki, gmina Giżycko.
W tym:
- działki pasa drogowego: 540/1,
- działki do podziału: 534/1.
Na wniosek Inwestora: Zarząd Powiatu w Giżycku
 
W związku z powyższym wyjaśniam, że z projektem budowlanym można zapoznać się, wnieść uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Wydziale Budownictwa w pokoju nr 303-305, przy ul. Gen. J. Zajączka 2 w Giżycku w dniach pracy urzędu (pon. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:30-15:30).
 
U w a g a: Stosownie do art. 41 kpa., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swego adresu. W razie niedopełnienia tego obowiązku doręczenie pisma pod wskazany adres  będzie miało skutek prawny.
 
Tel. 0 87 428 13 38

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Mielziuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-23 09:18:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-23 09:18:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-23 09:18:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
65 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony