ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XV.122.2020 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu na rok 2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-02-04 15:27:12 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XV.122.2020
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 30 stycznia 2020 r.
 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu na rok 2020
 
Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Powiatu Giżyckiego z dnia 15 grudnia 1998 r. stanowiącego załącznik do Obwieszczenia Przewodniczącego Rady Powiatu w Giżycku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Giżyckiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 3466, zmiana: z 2018 r. poz. 4217 i poz. 5198, z 2019 r. poz. 4858) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się plan pracy:
  1. Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
  2. Komisji Spraw Społecznych i Edukacji stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony