ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XV.118.2020 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Internatu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-02-04 14:45:58 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XV.118.2020
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 30 stycznia 2020 r.
 
w sprawie zamiaru likwidacji Internatu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku
 
Na podstawie art. 12 pkt 4 i pkt 8 lit i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1148 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
  1. Z dniem 31 sierpnia 2020 r. zamierza się zlikwidować Internat w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku mieszczący się przy ul. Traugutta 2.
  2. Mienie znajdujące się w użytkowaniu likwidowanego internatu, według stanu na dzień likwidacji, zostanie przejęte przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
 § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony