ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XV.116.2020 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie obniżenia kwot dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-02-04 14:43:28 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XV.116.2020
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 30 stycznia 2020 r.
 
w sprawie obniżenia kwot dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
 
Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W roku 2020 obniża się o 20 % kwoty dofinansowania, do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz.1694 ze zm.).
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Giżycku.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony