ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o pracy zdalnej punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
W związku z nasilającą się epidemią koronawirusa w kraju, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku informuje, że Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej znajdujący się na terenie Gmin Powiatu Giżyckiego zlokalizowany: w Wydminach, Rynie, Kruklankach i Miłkach od 19 października 2020 r. pracuje w trybie zdalnym.
 
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I MEDIACJI
w Miłkach
w Rynie
w Kruklankach
w Wydminach
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Godz. 10.00 -14.00
9.00 -13.00
9.00 -13.00
Godz. 8.00- 12.00
Radca prawny
Berenika Hofman
Tel. 693 106 404
e-mail:
Radca prawny
Teresa Dąbrowska
Tel. 512 498 513 e -mail:
 
 
Piątek 9.00 - 13.00
Radca prawny
Berenika Hofman
Tel. 693 106 404
e-mail:
Radca prawny
Mediator
Katarzyna Trejnis - Kozak
 
Tel. 608 081 780
e-mail:
Radca prawny
Łukasz Pachucki
 
Tel. 793 740 075
e-mail:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Piestrzyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-16 14:54:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-16 14:57:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-16 14:57:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
56 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Starosty Giżyckiego z dnia 25 maja 2020 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja Starosty Giżyckiego
z dnia 25 maja 2020 roku
 
Informuję, że w związku z uchyleniem ust. 2 w art. 3 i nowelizacją art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r.f poz. 294, ze zm. Dz.U. z 2020r. poz. 875) zwiększa się zakres nieodpłatnej pomocy prawnej, która od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą - niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.
Aktualnie ww. pomoc jest udzielana w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, a więc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail).
Ponadto informuję, że w obecnym stanie prawnym w warunkach epidemii, beneficjent nieodpłatnej pomocy prawnej nie jest zobowiązany do składania oświadczenia o którym mowa art. 4 ust. 2 ustawy (oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Piestrzyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-25 10:46:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-25 10:46:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-25 10:46:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1179 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nieodpłatna pomoc prawna

Akapit nr 1 - brak tytułu

SZANOWNI PAŃSTWO
 
Powiat Giżycki od 1 stycznia 2016 roku rozpoczął realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pod nazwą nieodpłatna pomoc prawna.
 
Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 1467) wprowadza zmiany zasad i formy udzielania pomocy od 1 stycznia 2019 roku. 
W 2020 roku w Powiecie Giżyckim działać będą 2 Punkty: pierwszy Punkt nieodpłatnej  pomocy prawnej prowadzony w Giżycku, drugi Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony na terenie Powiatu Giżyckiego zlokalizowany w 4 miejscach: Miłkach, Rynie, Kruklankach, Wydminach.
 
Pomoc będzie realizowana w następujących miejscach i godzinach:
I Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji w Giżycku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
ul. Smętka 5 (wejście od ul. Kościuszki),
11-500 Giżycko


Porad udzielają:
adwokaci i radcy prawni
Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałek 8.00-12.00
Wtorek 8.00-12.00
Środa 11.30-15.30
Czwartek 8.00-12.00
Piątek 8.00-12.00
Telefon: 87 429 10 89
e-mai:
www.pcprgizycko.bip.gov.pl
 
II Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji
 
      w Miłkach      
w Rynie
w Kruklankach
w Wydminach
Ośrodek Kultury
w Miłkach
ul. Szkolna 1B,
11-513 Miłki
Urząd Miasta
i Gminy w Rynie
ul. Ratuszowa 2,
11-520 Ryn
Urząd Gminy
w Kruklankach
ul. 22 Lipca 10,
11-612 Kruklanki
Urząd Gminy
w Wydminach
ul. Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy
Porad udziela:
radca prawny
Porad udziela:
radca prawny
Porad udziela:
radca prawny
Porad udziela:
radca prawny
Dni i godziny otwarcia:
Dni i godziny otwarcia:
Dni i godziny otwarcia:
Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałek 10.00-14.00
Wtorek 9.00-13.00
Piątek 9.00-13.00
Środa 9.00-13.00
Czwartek 8.00-12.00
Telefon: 87 421 10 60 Telefon: 87 429 39 60 Telefon: 87 421 70 02 Telefon: 87 421 00 19
 
 
 
Kto jest osobą uprawnioną  od 1 stycznia 2019 roku, sposób wykazywania uprawnienia
 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie  ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 
Umawianie terminów wizyt
 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. 
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod następującymi numerami:
· na wizyty w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Giżycku tel. 87 429 10 89 
· na wizyty w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanego w 4 miejscach /każda gmina zapisuje na wizyty odbywające się na jej terenie/ tj.:
Ryn tel.  87 429 39 60
Wydminy tel. 87 421 00 19
Kruklanki tel. 87 421 70 02
Miłki tel. 87 421 10 60
 
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać  się będzie poza kolejnością. 
W przypadku nieodpłatnej mediacji będzie ona prowadzona w zależności od bieżącego zapotrzebowania czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb. Zapisy na mediację odbywają się pod tymi samymi numerami telefonów jak wyżej.
 
Osoba uprawniona może uzyskać następującą pomoc: 
 
Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 roku obejmuje:
 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym,administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub”
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub”
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata,radcy prawnego,doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku ul. Smętka 5, 11- 500 Giżycko, numer kontaktowy: 87 429 10 89.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: i tel. 533 327 058
 3. Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z realizacją ustawowych zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej w celuudzielanie poradnictwa prawnego poprzez informowanie o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego.
 4. Pani/ Pana dane znajdujące się na oświadczeniu nie są udostępniane żadnym innym podmiotom.  Osoba udzielająca pomocy prawnej jest zobowiązana do zachowania wszelkich uzyskanych informacji w tajemnicy.
 5. Oświadczenia będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym udzielana została porada.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania- o ile ograniczenia tych uprawnień nie wynikają z przepisów oraz  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji powyższych celów i wynika z obowiązujących przepisów. Wypełnienie oświadczenia jest wymogiem udzielenia porady prawnej. 
Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami zamieszczonymi w załączniku, na dole strony.
 
grafika - pomoc prawna podstawowe informacje
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Maciejczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Gudel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-02 08:23:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maciejczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-02 12:00:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-18 15:08:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9438 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »