ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz zgłoszeń budowy - rok 2020

Akapit nr 1 - brak tytułu

W przypadku zgłoszenia budowy:
 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
 • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
 • sieci wodociągowych,
 • sieci kanalizacyjnych,
 • sieci cieplnych,
 • sieci telekomunikacyjnych;
właściwy organ zamieszcza –  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
 1. doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
 2. wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
 3. informacje o upływie terminu do wniesienia sprzeciwu i udzieleniu milczącej zgody dla zgłoszonej inwestycji, uprawniającej do rozpoczęcia robót budowlanych.
 
 
 
Data wpływu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego Informacje o sposobie załatwienia sprawy
2020.01.13
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 oraz przyłącza gazu PEdn25 w miejscowości Sulimy, działka nr ewidencyjny: 192, 127/5, 127/2, obręb ewidencyjny 0015-Sulimy, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2020.01.16
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu ziemnego w miejscowości Spytkowo działka nr ewidencyjny: 412/1, 228, 206, 209, 421, 414, 418/4, 231, 201/1, 240/8, 240/5, 130/1, 125/2, 211, 69/5, 69/6, 66, 221, 100/2, 98/3, 79/1, 212, 210, 62/10, 90, 191, 363/9, 67/2, 129/9, 129/3, 129/12, 230, 306/11, 306/24, 306/5, 172/11, 169/1, 171/3, 129/10, 64, 44, 186, 190, 60/1 obręb ewidencyjny 0013-Spytkowo, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2020.01.20
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Budowa gazociągu niskiego ciśnienia PEdn110 i przyłącza gazu niskiego ciśnienia PEdn40 o ciśnieniu roboczym 2,5kPa w miejscowości Giżycko, ul. Wspólna, działka nr ewidencyjny 1027, 105, obręb 0003-Miasto Giżycko, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2020.01.21
Polska Spółka Gazownictwa
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 i przyłącza gazu PEdn25 w miejscowości Wilkasy, ul. Zacisze, Miodowa, działka nr ewidencyjny 271/2, 297, 306, 304/12, 305/5, 313/31, 313/29, 301/5, 304/3, obręb 0020-Wilkasy, gmina Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2020.01.22
Polska Spółka Gazownictwa
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 oraz przyłącza gazu PEdn25 w miejscowości Gajewo ul. Orzechowa, działka nr ewidencyjny 181/28, 181/13, 181/35, obręb ewidencyjny 0004-Gajewo, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2020.01.23
Polska Spółka Gazownictwa
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 oraz przyłącza gazu PEdn25 w miejscowości Gajewo ul. Grabowa, działka nr ewidencyjny 57/4, 5719, obręb ewidencyjny 0004-Gajewo, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2020.01.24
Polska Spółka Gazownictwa
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Zgłoszenie budowy gazociągu niskiego ciśnienia PEdn125 oraz 3 przyłączy gazu PEdn40 w miejscowości Ryn ul. Jaśminowa, działka nr ewidencyjny 188/12, 188/7, 224/3, 188/28, 188/24, 235, 234, 233, obręb ewidencyjny 0001-Ryn, gmina Ryn
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2020.02.07
Polska Spółka Gazownictwa
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Budowa gazociągu niskiego ciśnienia PEdn180/125 i przyłącza  gazu PEdn40 w miejscowości Ryn Łączna długość sieci 355,4m. Długość przyłącza 3,4m, działka nr ewidencyjny: 90/24, 380, 13, 11/6, 90/22, obręb ewidencyjny 0001-Ryn, gmina Ryn
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2020.02.19
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV (linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Giżycko, działka nr ewidencyjny 165/27, 165/33, 165/36, 165/26, 200, 170/2, 169/2, 168/2, przy ul. Daszyńskiego, obręb 0002-miasto Giżycko, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2020.02.21
Polska Spółka Gazownictwa
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 i przyłącza gazu PEdn25 w miejscowości Wilkasy, ul. Miodowa, działka nr ewidencyjny 319, 325, 313/23, 322/4 obręb 0020-Wilkasy, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2020.03.24
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Budowa linii kablowej 0,4kV do zasilania w energię elektryczną trzech budynków mieszkalnych na działce nr 681/106, 681/119 w miejscowości Wydminy, działka nr 681/79, 681/107, 681/106, 681/119, obręb 0019-Wydminy, gmina Wydminy
Dnia 27.04.2020r. wydano zaświadczenie o braku podstaw  do wniesienia sprzeciwu
2020.03.24
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Budowa linii kablowej 0,4kV do zasilania w energię elektryczną hali magazynowej na działce nr 125 w miejscowości Wydminy, działka nr 109/4, 591/14, 586 obręb 0019-Wydminy, gmina Wydminy
Dnia 27.04.2020r. wydano zaświadczenie o braku podstaw  do wniesienia sprzeciwu
2020.03.26
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na odcinku AB i CD (linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym) w miejscowości Konopki Wielkie, działka nr 93, 89/2, 151/10, obręb 0007-Konopki Wielkie gmina Miłki
Dnia 27.04.2020r. wydano zaświadczenie o braku podstaw  do wniesienia sprzeciwu
2020.04.10
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Budowa linii kablowej nn 0,4kV do zasilania budynki mieszkalnego dz. 85/3, 85/4, 85/5 w miejscowości Kożuchy Wielkie, na działce nr 135, 124/1, 124/2, 125, 75/6, 78, 80/8, 80/5, 80/4, 38, 81/3, 81/4, 82/1, 82/2, 36/1, 84/1, 84/2, 85/2, 88, 33, 89, obręb 0009-Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko.
Dnia 18.05.2020r. wydano zaświadczenie o braku podstaw  do wniesienia sprzeciwu
2020.04.24
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Budowa elektroenergetycznej linii nN-0,4kV kablem YAKXS -4x120mm2 w miejscowości Gajewo, działka nr 49/50, 49/51, 49/37, 49/38, 49/41, 49/42, 49/64, 49/68, 49/76, 49/3, 49/48 w miejscowości Gajewo, obręb 0004-Gajewo, gmina Giżycko.
Dnia 29.04.2020r. wydano zaświadczenie o braku podstaw  do wniesienia sprzeciwu
2020.05.04
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oraz rozbiórki elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15kV, linii napowietrznej 0,4kV i słupowej stacji transformatorowej SN/nN w miejscowości Wężówka, obręb 0018-Wężówka na działkach 243/1, 197, 89/10, 226/1, 29/1, 29/2, 36/2, 36/1, 35/1, 31, 198/1, 247, 199/1, 196, 194/1, 194/2, w miejscowości Radzie obręb 0011-Radzie, działka nr 52/9, 52/3, 53, gmina Wydminy
Wycofano przez inwestora dn. 08.05.2020
2020.05.04
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV w miejscowości Wężówka, na działkach 243/1, 194/1, 29/1, 29/2,  obręb 0018-Wężówka, gmina Wydminy
Dnia 11.05.2020r. wydano zaświadczenie o braku podstaw  do wniesienia sprzeciwu
2020.05.20
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Budowa linii kablowej nN kablowej wraz ze złączami w miejscowości Świdry, na działkach 4, 31, 32/3, 32/4, 32/17, 34, obręb 0017-Świdry, gmina Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.05.22
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV i rozbiórki  elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV w miejscowości Spytkowo , na działkach 228, 172/8, 173/1, 174, 231, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 278, 405, 406, 273/1, 274/2, 273/8, 273/3, 272/1, 272/2, 270, 269, 268, obręb 0013-Spytkowo, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.05.28
Polska Spółka Gazownictwa
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia oraz dwóch  przyłączy gazu PEdn25 w miejscowości Gajewo działka nr ewidencyjny: 258, 253/5, 253/8, 253/21, 253/19, 253/20 obręb ewidencyjny 0004-Gajewo, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.06.04
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. .z o.o.
Zgłoszenie budowy sieci ciepłowniczej przy ul. Nowowiejskiej (od terenu zamkniętego do kotłowni przy ul. Nowowiejskiej 35C w miejscowości Giżycko, działka nr 19/2, 20/2, 44/4, 44/5, 44/6, 41/8, obręb geodezyjny 0002-miasto Giżycko, gmina Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.06.19
Polska Spółka Gazownictwa
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia PEdn200/125/63 oraz 5 przyłączy gazu średniego ciśnienia  PEdn32/25/25/32/32 w miejscowości Giżycko przy ul. Sybiraków, Wileńska, Suwalska, Warmińska, Przemysłowa działka nr ewidencyjny: 1339, 1338, 1352, 1397, 273/2, 352, 328/2, 1216, 992/21, 992/17, 1215/2, 1217, 1219/1 obręb ewidencyjny 0004-Gajewo, gmina Giżycko.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Mielziuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-14 07:47:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-14 07:49:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-01 09:41:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1124 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »